@KGuw Kan ingen spanska men fattade ändå att den handlade om att tanka en elbil (?)

@jdskog Ja, typ. Det är skämtsamma dialoger om allt möjligt, den här om att han trodde att bilen inte var igång eftersom den inte brummade.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.