Follow

Jag undrar hur de tänkte och jag undrar om det får några konsekvenser för företaget och dess företrädare. dn.se/varlden/oljejatten-visst

@KGuw Jag kan inte svara på hur dom tänkte men det kommer under inga omständigheter få andra konsekvenser än klimatförändringar.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.