Follow

Om Putin tar Gotland och sedan terrorbombar civila på det svenska fastlandet, då är det med Schymans logik bäst att Sverige sätter sig i förhandlingar så att båda sidor kan göra eftergifter. aftonbladet.se/nyheter/a/P4PjB

· · Web · 1 · 5 · 9
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.