Follow

Jag har åtminstone en offentlig föreläsning utifrån min bok Grindstaden inbokad under våren, på Klostergårdens bibliotek i Lund den 20 mars. Jag tar gärna fler liknande bokningar (eller utifrån mina andra böcker) om intresse finns, bara att höra av sig! bit.ly/3X4IVX9

· · Web · 0 · 1 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.