Follow

Mycket läsvärt om villkoren för den politiska journalistiken över tid. Vill gärna läsa mer. Övertygad om att det egentligen finns en ännu oskriven bok här.

Även en intressant dagsaktuell detalj: ”Med den nya regeringen har också kommit villkoret att få läsa citaten för att en intervju ska beviljas.” Visste inte, är förvånad. En sak med ovana intervjupersoner, men höga politiker som vill peta i citat…
expressen.se/kultur/vem-ar-du-

· · Web · 1 · 1 · 3
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.