Follow

EU-kommissionär orolig för hur klimatförhandlingarna blir under Sveriges ordförandeskap i unionen nästa år i och med att SD har inflytande över regeringen. dn.se/sverige/eu-kommissionar-

Kanske en oro att ta på allvar, då SD:s ledande ideolog verkar tro att klimatkrisen är en konspiration: ”Federalisterna i EU ser klimatfrågan som en väg att skapa mer makt och inflytande åt EU på nationalstaternas bekostnad. Det är helt uppenbart för mig.” expressen.se/nyheter/sd-toppen

@KGuw jag är också orolig. Känns som att vetenskapsföraktet breder ut sig i Sveriges politiska topp

@KGuw en genuin undran från mig. Varför har inte SD och andra liknande partier i Europa intresse av att ta klimatkrisen på allvar? Med den uppenbara risken för framtida klimatflyktingar borde det vara en prioriterad fråga för dem.

@jntn Ja, man kan ju tycka det. Men skulle de ta krisen på fullt allvar skulle de ju bekräfta att andra partier gör något viktigare än vad de håller på med, och kanske även har bättre svar än de har.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.