@KGuw Ungersk polis ska alltså kunna få ut digitala uppgifter om personer i vårt land utan juridisk prövning i Sverige. Det känns skrämmande & är ett verkligt hot mot källor samt begränsar pressens rättigheter. En otäck utveckling.

@KGuw Det är verkligen oroväckande! Det skulle vara intressant med en sammanställning av olika inskränkningar av pressfriheten i Sverige (och andra länder) under de senaste 5-10 åren. Vi behöver se skogen, inte bara träden.

@KGuw @jesperstromback Det tycker jag med. Helt otroligt att ingen verkar bry sig om sådana här viktiga frågor, men om en man i klänning läser sagor för barn tar det hus i helvete.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.