Follow

Går det att stänga av notisljudet på mastodon.se i webbläsare? @stemid ?

· · Web · 3 · 0 · 2

@KGuw @stemid

I chrome iallafall kan man högerklicka på tabben och välja mute site, då blockar man precis alla ljud.

@Kjell Jo, samma i Safari, men jag tänker mer på en inställning så att man slipper göra det varje gång man har en ny flik.

@KGuw Du kan stänga av "Play sound" genom att öppna inställningarna för din Notifications tab (ikonen i övre högerhörnet) @stemid

@KGuw @stemid du kan ställa in vad du vill ska visas bland aviseringar och exakt vad som ska spela upp ljud i aviseringsinställningarna

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.