Follow

Med många notiser på Mastodon blir det helt omöjligt att överblicka dem. Kommer att missa grejer här, så är det bara. Stjärnmarkeringar borde kunna grupperas, till exempel.

· · Web · 3 · 0 · 3

@KGuw Tror rätt få för bok över vilka som lajkar/favvar? För de flesta av oss räcker det att kolla mentions.

@KGuw I appen Tootle finns den funktionen. Notiser är uppdelade i fyra grupper varav other är stjärnmarkeringar.

@KGuw det ligger grovt taget på klientapplikationen hur det löses så det kanske finns någon som redan har den funktionen

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.