Follow

Varje gång politiker hävdar att de var tvungna att göra på ett visst sätt tänker jag på att det finns andra jobb på arbetsmarknaden. Man kan alltid byta om det man säger sig behöva genomföra går emot ens övertygelse.

@KGuw Förut avgick man, men man undrar vad som ska till i dag innan man avgår?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.