Vilken Mastondon-server borde man flytta till när mastodon.se stängs? Särskilda eller allmänna erfarenheter?

När lagen är antagen gäller det alltså att bevaka vilket utfall den nya lagstiftningen får i praktiken. Blir det en försämring, en förbättring eller ingen större skillnad? Det kommer politikerna att behöva svara på om några år.

Remissen här: regeringen.se/rattsliga-dokume

Show thread

När riksdagen omsider antar en ny lag lär lagstiftning och praxis stämma överens. Det gör att politiken på ett annat sätt kan ställas till svars för t.ex. utbildningslängd och tillståndsgivning när övergrepp begås – för det kommer ju att fortsätta hända saker. Skillnaden är att riksdagen då kommer att ha bedömt till exempel att utbildningen är lång nog.

Show thread

Jag argumenterar i boken för att det därmed är svårt att utkräva politiskt ansvar när saker och ting går fel, som när ordningsvakter sätts in i pressade situationer och använder våld fastän det är olämpligt eller till och med olagligt med alla rimliga mått mätt.

Show thread

Ibland går tillämpningen till och med rakt emot uttryckliga formuleringar i lagens förarbeten, som att ordningsvakter inte får användas i köpcentrum om de har mer än en ingång (se min bok för fler detaljer). Att belysa diskrepansen mellan lag och praktik var ett syfte med boken.

Show thread

Ett av de största problemen med den befintliga ordningsvaktslagen är, som jag skriver i min reportagebok Ordningsvakter (2017), att den praktiska tillämpningen ligger så långt ifrån den drygt 40 år gamla lagen, som kreativt har tänjts som ett gummiband vid tillståndsprövningar.

Show thread

Det betyder bland annat att utbildningstiden dubbleras från 80 till 160 timmar. Det blir fortfarande en av Sveriges kortaste yrkesutbildningar, och det till ett yrke med en unik rätt att använda våld. Samtidigt utökas användningsområdet till att omfatta vissa transporter.

Detta och en del annat har kritiserats av remissinstanser, främst människorättsorganisationer, men regeringen har inte låtit den kritiken fälla något avgörande.

Show thread

🧵 Regeringen har skrivit en lagrådsremiss utifrån ordningsvaktsutredningen vilket innebär att vi är ett steg närmare att faktiskt få en ny ordningsvaktslag. Tidigare utredningar har genom åren hamnat i papperskorgen. I stort överensstämmer förslaget med utredningens.

Om myndigheter blir skyldiga att skicka digital post är det även en välkommen nyhet för journalistiken, eftersom vissa myndigheter i dag vägrar lämna ut offentliga handlingar digitalt. Det innebär ibland en fördröjning av journalistiskt arbete. regeringen.se/rattsliga-dokume

Det som syns här är konturerna för att SD kommer att börja driva Swexit aktivt igen, bland annat för att de inte står ut med överstatliga klimatmål. dn.se/sverige/sds-nya-krav-slo

Rekommenderar alla att någon gång besöka Auschwitz, inte minst för att ta in omfattningen. Foton på Birkenau från mitt andra besök, 2013.

Show older
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.