Follow

Dagens morgonövning: fatta händerna bakom ryggen, som Christoffer Robin kanske är på väg att göra.

· · Web · 1 · 2 · 2

@coffe Öva! Här saknas inget. Jag kan fatta händerna. 🤝

@JoWa @coffe jag klara bara av ena sidan. Växlar jag och har vänster armbåge uppåt går det inte.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon-instance for Swedish. Requires a written motivation in a language listed in the FAQ for account approval.