Follow

Äntligen nya glasögon, efter tjugo år med samma glas och båge. 👓
De nya är en halv dioptri svagare än de gamla (–3,75). Båge (Watson), plastlinser med brytningsindex 1,6, antireflexbehandling och synundersökning kostade 1 095 kr. hos SpecSavers. Kan det gå ihop? 🤔

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

Mastodon instance aimed at Swedish users and registration to this instance is blocked for countries outside of Europe. You can still read it, login to it with existing accounts and follow people.