Pinned toot

💕 Älskar eder så hemskt mycket, jag är riktigt glad att hava mött eder alla 💕

Pinned toot
Pinned toot

Mina kära anhängare! Oroa er icke! Skall ej godkänna någon elakt skvaller från Namtari.

Pinned toot

Så kom och
Dansa med oss
Klappa era händer
Gör som vi gör
Ta några steg åt vänster
Lyssna och lär
Missa inte chansen
Nu är vi här med
Caramelldansen

Till er psykologer där ute:

Gjorde en graf över fördelning av olika testpoäng som blev väldigt uppskattad i psykologernas Facebook-grupp, så jag delar den även här på Twitter.

PDF & källkod: gist.github.com/bluebirch/61bd

Jag skulle lära mig det svenskt teckenspråk en dag om jag kunde~

Undrar jag huru mår de där vid denna Z-nivå instans~

Namtari vill ha mig icke bland hans Bnet-vänner

Sångtextpostande Show more

Nu reser jag tillbaka hem och säger: Fader, Moder, jag har syndat mot himmelen och inför eder~

Tror jag att jag kommer aldrig att lämna punkt se, Fikaversumets bästa instans och ännu mindre att gå till den där Z-nivå instans.
Vem tör tro på en sådan sak!

Show more
Mastodon.se

Mastodon.se är en svensk nod i Mastodon-nätverket. Vi välkomnar alla att använda plattformen men vill rikta oss främst till Sverige och norden. Vad är då Mastodon? Du hittar information på engelska dels på Wikipedia och på JoinMastodon.org. Mer information om denna nod finns här.