Socialdemokraten 1886-07-30.

Efter misslyckandet med den kortvariga 'Folkviljan' kan starten för 'Socialdemokraten' hösten 1885 sägas vara ögonblicket då arbetarrörelsen fick en fast punkt och utvecklingen gick stadigt framåt.

Bland det radikala budskapet om allmän rösträtt och revolution kan man på annonsplats finna det här:

Johann Most var på sin tid ökänd. Anarkistens rykte nådde ända till Sverige, vilket detta klipp från Illustreradt allehanda 1886-06-11visar.

August Palm, som träffade honom runt sekelskiftet gav dock följande omdöme:

"ser allt annat än bloddrypande ut; tvärtom är hans utseende rätt godmodigt och jovialiskt. En skåra i läppen misspryder något och döljes ej helt och hållet af mustascherna.
För öfrigt är det en treflig sällskapsmänniska"

Annons för den första svenska översättningen av Kommunistiska manifestet. Stockholms Dagblad 1849-01-22.

Översättningen tillskrivs vanligen Per Götrek men enligt Bunny Ragnerstam var det ett kollektivt arbete genomfört av den svenska sektionen av Kommunisternas förbund.

Götrek/förbundet tog sig vissa friheter i översättningen, som i slutklämmen där "Proletärer i alla länder, förenen eder!" blev till "Folkets röst är Guds röst!"

Show older
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.