Oj. Trodde hela tråden automatiskt skulle döljas som "känslig". Förlåt om jag förstört ert flöde med detta dravel. .

@DetGladaTjugotalet Den lilla centristen vägrar även formulera kritik mot vissa rättsvårdande myndigheter

@DetGladaTjugotalet tips; jag har min visibility inställd till Unlisted som standard. Så bara mitt första inlägg ändrar jag till public, på det viset blir alla efterföljande inlägg Unlisted och det blir mer som en tråd. Hoppas du hängde med i min konstiga beskrivning.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.