Jaha... Tooth kastade om bildordningen så att allt blev obegripligt...

@Ibex testade koden, den funkade utmärkt. Notera att roboten på egen hand la till en förklarande text för att göra programmet begripligt för användaren.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.