Oj. Trodde hela tråden automatiskt skulle döljas som "känslig". Förlåt om jag förstört ert flöde med detta dravel. .

Show thread

Jaha... Tooth kastade om bildordningen så att allt blev obegripligt...

Show thread

Minns ni när det var demokratier som krävde demokratiska reformer av diktaturer och inte diktaturer som krävde diktatoriska reformer av demokratier?

Karma, kanske.
Eller tecken på västerlandets undergång.

aljazeera.com/news/2023/1/27/q

Show older
Mastodon.se

For membership you must write a short motivation to prove you're not a robot. If you're outside of Sweden, or don't speak Swedish, please explain why you should have an account on this instance. Please read the server rules.